Gizlilik Politikası

Top of FormParamıGeriVer, Kullanıcılar tarafından kendisine paramigeriver.com vasıtasıyla iletilen kişisel bilgileri, Üyeleri ile yaptığı "ParamıGeriVer Kullanıcı Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve paramigeriver.com’da çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, ParamıGeriVer, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Kullanıcılar kendileriyle ilgili bir takım bilgileri üyelik sırasında veya paramigeriver.com üzerindeki çeşitli form ve benzerlerinin doldurulması suretiyle (adı-soyadı, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) ParamıGeriVer'e vermeleri gerekmektedir. ParamıGeriVer, kendisine iletilen bu bilgileri "ParamıGeriVer Kullanıcı Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanmaz.

Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak veya paramigeriver.com faaliyetleri hakkında bilgi iletmek veya güncelleme yapmak için de kullanılabilir.

ParamıGeriVer tarafından talep edilen veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya paramigeriver.com üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; ParamıGeriVer ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, "ParamıGeriVer Kullanıcı Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

ParamıGeriVer, paramigeriver.com dahilinde başka sitelere link verebilir. ParamıGeriVer, sitesinde bulundurduğu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Kişisel bilgileriniz; kişi adı-soyadı, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. ParamıGeriVer, işbu Gizlilik Politikası ve "ParamıGeriVer Kullanıcı Sözleşmesi"nde aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizi ParamıGeriVer'in işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda ParamıGeriVer, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar;
-Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik ve sair yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması;
-Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
-ParamıGeriVer'in kullanıcılarla akdettiği "ParamıGeriVer Kullanıcı Sözleşmesi"nin ve diğer sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konması;
-Kullanıcıların hakları veya güvenliklerinin korunması için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

ParamıGeriVer, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi beyan ve taahhüt eder. ParamıGeriVer’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın paramigeriver.com’a ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda ParamıGeriVer’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.


ParamıGeriVer, kullanıcılar, kullanıcıların paramigeriver.com’u kullanımı ve kullanıcıların "Para İadesi" için gerekli bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez, Cookie) vasıtası ile elde edebilir. Teknik iletişim dosyası hakkınızda Kişisel Bilgi içermese de, paramigeriver.com'un tarafınızdan nasıl kullanıldığı hakkında bilgilerle, paramigeriver.com’a bilerek ve özellikle verdiğiniz bilgilerin, paramigeriver.com tarafından ilişkilendirilmesini olanaklı kılar. Bu sayede İnternet'in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, paramigeriver.com’u kaç kişinin kullandığını, bir kişinin paramigeriver.com’u hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfaları ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler. ParamıGeriVer’in "Para İadesi" konusunda gerekli hizmeti verebilmesi için kullanıcılara ait tarayıcıların bu iletişim dosyalarına izin vermesi şarttır.

ParamıGeriVer, bu vesileyle ve yukarıda belirtilenlere ilave olarak, kişisel bilgilerinizin daha iyi korunması ve her türlü internet güvenliğiniz için, bunlarla sınırlı olmasa da sisteminizde bir antivirüs programı kullanmanız; başkasının bilgisayarı veya ağ bağlantısı üzerinden kişisel güvenliğinizi ilgilendiren önemli sitelere girmemeniz; üyesi olduğunuz sitelere ait şifrelerinizi güvenli bir yer ve şekilde saklamanız; “üye girişi” yaptığınız sitelerden çıkarken sadece siteyi kapatmanın dışında ilave olarak “üye çıkışı” da yapmanız gerektiğini hatırlatır.

ParamıGeriVer, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerinde dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır, yapılan değişiklikler www.paramigeriver.com adlı web sitesinde yayınlanınca geçerlilik kazanır. Üyeler bunu bildiğini ve hiçbir şekilde itiraz etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.